Paraglidin Uhřínov

!!! PG – Uhřínov („hanácké Lijak“) !!!

Čau piloti, zdravím všechny z Vás, kteří využíváte novou startovačku pod Uhřínovem nebo i ty, kteří s tím hodlají začít. Ledy se opět pohly a konečně jsme oficiálně začali řešit s úřady legalizaci této plochy jako startoviště SLZ. Nebudu Vás zatěžovat detaily, jaké jsou s tím vším lapálie, spousta administrativní práce a zařizování. Hlavně jde tedy o to, že v rámci dočasného vyjmutí pozemku určeného k plnění funkce lesa (aktuálně na dobu 10 let) je nutné uhradit určité poplatky s tím spjaté. Jedná se o znalecký posudek, poplatek za dočasné odnětí lesního pozemku a poplatek za škodu z dočasného odnětí plnění produkční funkce lesa. Celkové finanční náklady těchto poplatků se budou pohybovat mezi 16.000,- až 18.000,-Kč. Vzhledem k aktuálnímu stavu na účtu, který činí ke dni 10.12.2016 , 7650,- Kč, je tedy nutné vybrat ještě minimálně 10.000,- Kč. Vzhledem ale k plánovaným brigádám (zejména vykácení zbytku pozemku a rozšíření tak volné plochy pro start a přípravu padáků) dojde k dalším nákladům, bylo by tedy vhodné vybrat i něco navíc…

Na základě výše předchozích příspěvků a počtu lidí, kteří přispěli, bychom doporučovali jednotlivé příspěvky kolem 500,-Kč. Výše příspěvků je však samozřejmě na každém z Vás a všechny budou opět zveřejněny i se jmény na webu, tak jako ty předešlé!!!

Aktuálně je žádost již na odboru životního prostředí v Hranicích, všechny ostatní povolení a posudky jsou již hotové a zdůrazňuji kladné!!!  Když vše dobře dopadne, což by mělo, jde již pouze o úřední krok, tak od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026 bude startovačka konečně z hlediska zákonů ČR zcela legální.

Předem děkuji všem, kteří přispějí jakoukoliv částkou, i všem, kteří následně v rámci plánovaných brigád po vyjmutí pozemku přidají ruku k dílu.

(o termínech plánovaných brigád budeme včas informovat)

Další info na webu: http://www.paragliding-uhrinov.cz/

číslo účtu pro Vaše příspěvky: 2027660016/3030

Za PG-Uhřínov   Kosťa (Jirka Klestil)

 
/