Paraglidin Uhřínov

Přístup na strart je:

Dole od přistání a jdeš kolmo přes louku. Na začátku lesa je krmelec a nad ním asi 10m je lesní cesta, tu přejdeš a stoupáš pořád kolmo nahoru (takový vyšlapaný koryto kolem staré oplocenky) asi ve 3/4 kopce je cestička doleva a 50 m na start.

 

ZMĚNA PRAVIDEL LÉTÁNÍ NA TERÉNU UHŘÍNOV - HRABŮVKA V ROCE 2023

Na základě jednání mezi LAA, AOPK a ochranáři byla pro letošní rok dojednána změna v prostoru, který je vymezen pro ochranu hnízdišt orla skalního. Změna spočívá v tom, že bude umožněno létání na hřebeni dle přiložené mapy. Je tedy povoleno létat v prostoru jižně od pomyslné spojnice vrcholů "Slavkovský vrch"-"Obírka"-"Kopánky"- rozcestí modré turistické značky "Pod drahotušem", v praxi tedy umožňuje pohodlně svahovat až k tunelům.

Změna je platná pouze pro letošní rok, po sezóně se vyhodnotí, zda létáme tak, že pravidla dodržujeme. V případě příznivých podmínek by podobná dohoda mohla být vyjednávána opakovaně s platností vždy pro konkrétní rok. Vše závisí na několika podmínkách:

- tak jako letos bude prokazatelně potvrzeno ochranáři, že orli hnízdí v dostatečné vzdálenosti od hřebene "Obírka"-"Kopánky"

- potvrzení, zda tomu tak je nebo ne, lze ze strany ochranářů vyhodnotit obvykle do konce dubna a na základě zjištěné skutečnosti se létání případně povolí a nebo zůstanou v platnosti stávající pravidla, tedy zákaz létat přes tento hřeben až do konce srpna

- důležitou podmínkou je, že se opravdu bude dodržovat vytýčená hranice dohodnutých prostorů a nebude se překračovat

- oficiální info bude zveřejněno v čevnovém čísle Pilota a budou také upraveny prostory v XCTracku

A jelikož se nám tu letos rozmáhají drobné zato hromadně se šířící nešvary, mám ještě pár poznámek:

- ne vždy a ne všichni prostory pečlivě dodržují, takže je dodržujte a když už někdo něco říznete, nepřihlašujte lety do ČPP, i ochranáři žijí v jednadvacátém století a umí používat internet (čímž chci požádat všechny, kdo takové lety v ČPP mají, aby je stáhli)

- ochranáři mají sepsanou dohodu s Vojenskými lesy, jejich polesný bydlí pod hřebenem, samotní ochranáři sem zajíždějí a mají tedy o nášem létání přehled

- zvlášť důležité je nezalítávat/nesvahovat hranu ke Špirutce ! (v mapě Špirutovy díry)

- louka na přistání je využívána místními zemědělci a seče se, tzn. platí, že přistanu, sbalím padák do květáku, jdu na kraj louky a tam padák sbalím

- louka neslouží jako cvičná na loučkování, k tomu používejte Odry, stejně tak, když jdete od auta na start, tak použijte trasu vyznačenou v mapě. Pokud je louka čerstvě posečená, problém to samozřejmě není

 

Vše výše sepsané prosím dodržujte, předejte si info dál mezi sebou, aby bylo všechno free a bezproblémové jako dosud. Díky.

 
 
/