Paraglidin Uhřínov

!!! PG – Uhřínov („hanácké Lijak“) !!!

Čau piloti, zdravím všechny z Vás, kteří využíváte novou startovačku pod Uhřínovem nebo i ty, kteří s tím hodlají začít. Ledy se opět pohly a konečně jsme oficiálně začali řešit s úřady legalizaci této plochy jako startoviště SLZ. Nebudu Vás zatěžovat detaily, jaké jsou s tím vším lapálie, spousta administrativní práce a zařizování. Hlavně jde tedy o to, že v rámci dočasného vyjmutí pozemku určeného k plnění funkce lesa (aktuálně na dobu 10 let) je nutné uhradit určité poplatky s tím spjaté. Jedná se o znalecký posudek, poplatek za dočasné odnětí lesního pozemku a poplatek za škodu z dočasného odnětí plnění produkční funkce lesa. Celkové finanční náklady těchto poplatků se budou pohybovat mezi 16.000,- až 18.000,-Kč. Vzhledem k aktuálnímu stavu na účtu, který činí ke dni 10.12.2016 , 7650,- Kč, je tedy nutné vybrat ještě minimálně 10.000,- Kč. Vzhledem ale k plánovaným brigádám (zejména vykácení zbytku pozemku a rozšíření tak volné plochy pro start a přípravu padáků) dojde k dalším nákladům, bylo by tedy vhodné vybrat i něco navíc…

Na základě výše předchozích příspěvků a počtu lidí, kteří přispěli, bychom doporučovali jednotlivé příspěvky kolem 500,-Kč. Výše příspěvků je však samozřejmě na každém z Vás a všechny budou opět zveřejněny i se jmény na webu, tak jako ty předešlé!!!

Aktuálně je žádost již na odboru životního prostředí v Hranicích, všechny ostatní povolení a posudky jsou již hotové a zdůrazňuji kladné!!!  Když vše dobře dopadne, což by mělo, jde již pouze o úřední krok, tak od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026 bude startovačka konečně z hlediska zákonů ČR zcela legální.

Předem děkuji všem, kteří přispějí jakoukoliv částkou, i všem, kteří následně v rámci plánovaných brigád po vyjmutí pozemku přidají ruku k dílu.

(o termínech plánovaných brigád budeme včas informovat)

Další info na webu: http://www.paragliding-uhrinov.cz/

číslo účtu pro Vaše příspěvky: 2027660016/3030

Za PG-Uhřínov   Kosťa (Jirka Klestil)

Přístup na strart je:

Dole od přistání a jdeš kolmo přes louku. Na začátku lesa je krmelec a nad ním asi 10m je lesní cesta, tu přejdeš a stoupáš pořád kolmo nahoru (takový vyšlapaný koryto kolem staré oplocenky) asi ve 3/4 kopce je cestička doleva a 50 m na start.

 

ZMĚNA PRAVIDEL LÉTÁNÍ NA TERÉNU UHŘÍNOV - HRABŮVKA V ROCE 2023

Na základě jednání mezi LAA, AOPK a ochranáři byla pro letošní rok dojednána změna v prostoru, který je vymezen pro ochranu hnízdišt orla skalního. Změna spočívá v tom, že bude umožněno létání na hřebeni dle přiložené mapy. Je tedy povoleno létat v prostoru jižně od pomyslné spojnice vrcholů "Slavkovský vrch"-"Obírka"-"Kopánky"- rozcestí modré turistické značky "Pod drahotušem", v praxi tedy umožňuje pohodlně svahovat až k tunelům.

Změna je platná pouze pro letošní rok, po sezóně se vyhodnotí, zda létáme tak, že pravidla dodržujeme. V případě příznivých podmínek by podobná dohoda mohla být vyjednávána opakovaně s platností vždy pro konkrétní rok. Vše závisí na několika podmínkách:

- tak jako letos bude prokazatelně potvrzeno ochranáři, že orli hnízdí v dostatečné vzdálenosti od hřebene "Obírka"-"Kopánky"

- potvrzení, zda tomu tak je nebo ne, lze ze strany ochranářů vyhodnotit obvykle do konce dubna a na základě zjištěné skutečnosti se létání případně povolí a nebo zůstanou v platnosti stávající pravidla, tedy zákaz létat přes tento hřeben až do konce srpna

- důležitou podmínkou je, že se opravdu bude dodržovat vytýčená hranice dohodnutých prostorů a nebude se překračovat

- oficiální info bude zveřejněno v čevnovém čísle Pilota a budou také upraveny prostory v XCTracku

A jelikož se nám tu letos rozmáhají drobné zato hromadně se šířící nešvary, mám ještě pár poznámek:

- ne vždy a ne všichni prostory pečlivě dodržují, takže je dodržujte a když už někdo něco říznete, nepřihlašujte lety do ČPP, i ochranáři žijí v jednadvacátém století a umí používat internet (čímž chci požádat všechny, kdo takové lety v ČPP mají, aby je stáhli)

- ochranáři mají sepsanou dohodu s Vojenskými lesy, jejich polesný bydlí pod hřebenem, samotní ochranáři sem zajíždějí a mají tedy o nášem létání přehled

- zvlášť důležité je nezalítávat/nesvahovat hranu ke Špirutce ! (v mapě Špirutovy díry)

- louka na přistání je využívána místními zemědělci a seče se, tzn. platí, že přistanu, sbalím padák do květáku, jdu na kraj louky a tam padák sbalím

- louka neslouží jako cvičná na loučkování, k tomu používejte Odry, stejně tak, když jdete od auta na start, tak použijte trasu vyznačenou v mapě. Pokud je louka čerstvě posečená, problém to samozřejmě není

 

Vše výše sepsané prosím dodržujte, předejte si info dál mezi sebou, aby bylo všechno free a bezproblémové jako dosud. Díky.

 

ZÁKLADNÍ  PROVOZNÍ  PRAVIDLA  STARTOVIŠTĚ  UHŘÍNOV

 

1) STARTUJ JEN Z VYZNAČENÉHO PROSTORU

INFORMACE O STARTOVACÍ PLOŠE:                                                                                           

ORIENTACE STARTU: 175°

 
/